Реконструкція тазового кільця металополімерним ендопротезом після радикальної внутрішньої резекції таза

Донедавна в лікуванні злоякісних пухлин кісток таза (ПКТ) застосовували лише одну хірургічну тактику – зовнішню геміпельвектомію, або міжздухвинно – черевну ампутацію (МЧА). Новітні досягнення в хірургічній техніці, хіміотерапії та променевій терапії уможливили виконан-ня процедур збереження кінцівок тоді, коли оперативне втручання відповідає онкологічним принципам резекції одним блоком. Такі втручання отримали назву «внутріш-ня геміпельвектомія», або «міжздухвинно –черевна…

Результати хірургічного лікування у хворих з пухлинами тазової кістки за використання передопераційного 3D моделювання

Використання комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії дозволяє з високою точністю візуалізувати зону пухлинного ураження у хворих з пухлинами кісток таза. Використання 3D-моделювання при плануванні оперативного втручання дозволяє отримати більш точні дані щодо зон ураження. Покращення результатів хірургічного лікування хворих шляхом визначення оптимального рівня резекції тазової кістки.