Реконструкція тазового кільця металополімерним ендопротезом після радикальної внутрішньої резекції таза

Донедавна в лікуванні злоякісних пухлин кісток таза (ПКТ) застосовували лише одну хірургічну тактику – зовнішню геміпельвектомію, або міжздухвинно – черевну ампутацію (МЧА). Новітні досягнення в хірургічній техніці, хіміотерапії та променевій терапії уможливили виконан-ня процедур збереження кінцівок тоді, коли оперативне втручання відповідає онкологічним принципам резекції одним блоком. Такі втручання отримали назву «внутріш-ня геміпельвектомія», або «міжздухвинно –черевна…

Результати хірургічного лікування у хворих з пухлинами тазової кістки за використання передопераційного 3D моделювання

Використання комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії дозволяє з високою точністю візуалізувати зону пухлинного ураження у хворих з пухлинами кісток таза. Використання 3D-моделювання при плануванні оперативного втручання дозволяє отримати більш точні дані щодо зон ураження. Покращення результатів хірургічного лікування хворих шляхом визначення оптимального рівня резекції тазової кістки.

Математичне моделювання як метод визначення показань…

Злоякісні пухлини кісток таза — це група відносно рідкісних новоутворень різної гістологічної структури, об’єднаних спільними проблемами хірургічного лікування. Анатомо-топографічні особливості та органозбережне лікування хворих із пухлинами кісток таза є одними з найактуальніших проблем онкологічної ортопедії.

Проблемні питання органозбережної хірургії при пухлинах кісток таза

Злоякісні пухлини кісток таза — це група відносно рідкісних новоутворень різної гістологічної структури, об’єднаних спільними проблемами хірургічного лікування. Анатомо-топографічні особливості та органозбережне лікування хворих із пухлинами кісток таза є одними з найактуальніших проблем онкологічної ортопедії. Досягнення сучасної медичної імплантології та хіміотерапії дозволили змінити традиційне лікування з втратою кінцівки на реконструктивні органозбережні хірургічні втручання.